DR Veteranklubb

Velkommen til Veteranklubben i Dresser-Rand

      oppdatert 2012-03-12

Vår første gassturbin pakke 1968

 

Vi siterer fra vedtektene:

1.Formålsparagraf

Dresser–Rand A/S ønsker å være en god arbeidsplass for våre seniormedarbeidere og en arbeidsgiver som føler et fortsatt ansvar for at firmaets pensjonerte medarbeidere skal oppleve tilhørighet til sin gamle arbeidsplass.

 

Gjennom Veteranklubben håper bedriften å skape et nettverk av  medarbeidere som kan ha glede av hverandre også etter at de har gått av med pensjon.

 

2.Medlemskap

 

Alle ansatte som har fylt 60 år, blir automatisk medlemmer. Man forblir medlem på livstid med unntak av om man går over i nytt firma før oppnådd naturlig pensjonsalder.

 

Når et medlem faller fra vil partneren fortsette som medlem i 10 år.

 

Dette er grunnregelen men vedkommende kan fortsette etter avtale.

les hele vedtektene her

 

Styret i klubben står for forskjellige sosiale arrangementer som sommertur og julebord, dette inkluderer ektefelle/partner. Du vil bli holdt orientert om kommende aktiviteter og på vegne av styret vil fungerende formann ønske deg hjertelig velkommen.