DR Veteranklubb

Årsmøte i Veteranklubben

31.januar 19.00

29.01.2024

Det innkalles til årsmøte i Veteranklubben i DR.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende før 28 januar 2024

 

Tidspunkt: Onsdag 31 januar kl 19.00-21.00

Sted:        Gyldenløve Hotel, Kjelleren

 

Påmelding: Innen 28.januar og kan skje til Øyvinn Andreassen

Email: oyvand@ebnett.no

SMS: 92402868

Ta gjerne med (meld på) partner!

 

Bevertning: Det blir som vanlig servert varmmat. Drikke betales av den enkelte.

 

Årsmøteagenda:

1. Åpning ved leder. 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Godkjennelse av innkalling 
4. Godkjennelse av dagsorden 
5. Gjennomgang og godkjennelse av Styrets Årsberetning 
6. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2023 
7. Budsjett for 2024 v/kasserer 
8. Innkomne forslag 
9. Valg 

 

Årsmøtepapirene ligger her.

Regnskap 2023

Forslag til Budsjett 2024

Valgkomiteens Forslag til Nytt Styre

Årsberetning 2023

 

Vel møtt!

Vennlig hilsen For styret. Øyvinn

 

 

Påmeldte

Andreassen 2
Aanensen 1
Moe 1
Kveta 1
Christiansen 1
Teien 1
Lurås 2
Drægni 1
Thorrud 1
Jakobsen 1
Laugerud  1
Næss 1
Daae  1
   
Totalt 15

Antall kommentarer: 0

Navn:
E-postadresse:
Hjemmesideadresse:
Melding: