DR Veteranklubb

Årsmøte 31 januar

26.01.2019

 

Det innkalles til årsmøte i Veteranklubben i DR.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende før 24 januar 2019

 

Tidspunkt:                   Torsdag 31. januar kl 19.00-21.00

Sted:                             Gyldenløve Hotel, Kjelleren

 

Påmelding:                  Frist er satt til 24.januar og kan skje til

                                      Øyvinn Andreassen

                                           Email:   oyvand@ebnett.no

                                           SMS:     92402868

                                      Ta gjerne med (meld på) partner!

 

Bevertning:                 Det blir som vanlig servert Lasagne. Drikke betales av den enkelte.

 

Årsmøteagenda:

  1. Åpning ved leder.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjennelse av innkalling
  4. Godkjennelse av dagsorden
  5. Gjennomgang og godkjennelse av Styrets Årsberetning
  6. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2018
  7. Budsjett for 2019 v/kasserer
  8. Turforslag sommeren 2019
  9. Innkomne forslag
  10. Valg

 

Bilder fra Årsmøtet

Årsmøtepapirene ligger her: 

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøte Agenda

Styrets Årsberetning

Regnskap 2018

Budsjett 2019 

Valg 2019

Forslag til Sommertur

 

Påmelding pr 2019-01-26

Navn/antall
Einar Christiansen  1
Øyvinn Andreassen  2
Stein Aanensen   1
Reidar Kveta   2
Helge Nedremo   1
Arne Moe   2
Kjell Teien   1
Ragnhild Joachimsen   1
Thor Arne Halvorsen   2
Hans Johan Drægni   1 
Svein Thorrud  1
Olav Luraas   2 
Roll Risvik  1
Tor Melhus   1
Tore Næss  1
   
Totalt 20

Antall kommentarer: 0

Navn:
E-postadresse:
Hjemmesideadresse:
Melding: